Najbardziej oczekiwana zmiana w terminarzu

NOWOŚĆ: API terminarza wymianaopon.pl jest teraz gotowe do integracji z innymi kalendarzami!

 

CZYM JEST API?

Pod względem technicznym API (ang. application programming interface) to zestaw reguł umożliwiających komunikację między różnymi aplikacjami.

Co oznacza API dla terminarza wymianaopon.pl?

W przypadku terminarza wymianaopon.pl, oznacza to możliwość automatycznej wymiany danych o wolnych terminach, istniejących rezerwacjach, depozytach itp. pomiędzy wieloma kalendarzami serwisu, zależnie od jego indywidualnych potrzeb.

Co oznacza API dla modułu depozytów?

Moduł depozytów, podobnie jak rezerwacje, może korzystać z API do synchronizacji danych pomiędzy systemami.

Korzyści z integracji z innymi kalendarzami:

  • Jeden przejrzysty kalendarz, na którym widoczne będą rezerwacje ze wszystkich terminarzy, z których serwis korzysta na co dzień.
  • Tworzenie rezerwacji w terminarzu wymianaopon.pl spowoduje automatyczne pojawienie
  • się informacji o niej w pozostałych zintegrowanych kalendarzach i odwrotnie.
  • Odpowiednia integracja zapewni uniknięcie dublowania się rezerwacji z różnych źródeł,
  • co eliminuje nieprzyjemne sytuacje z klientami.
  • Klient niezależnie z którego kalendarza skorzysta, zobaczy rzeczywiste dostępne terminy, zebrane z wszystkich terminarzy.
  • API daje dużą elastyczność i możliwość automatyzacji procesów.

Taka integracja pozwoli rozwiązać problemy z nakładającymi się terminami!