W których krajach europejskich jazda na oponach zimowych jest obowiązkowa

Pomimo licznych deklaracji rządzących, w Polsce nie ma jeszcze obowiązku zmiany opon na zimowe. Nadal obowiązują przepisy, w myśl których przez cały rok można jeździć na dowolnych oponach, byle ich bieżnik miał minimum 1,6 mm.

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku ewentualnej kolizji, ubezpieczyciel może piętrzyć komplikacje związane z wypłatą odszkodowania, argumentując to faktem, że brak odpowiedniego ogumienia mógł mieć wpływ na przebieg zdarzenia drogowego.

Musimy również pamiętać, że podróżując do wielu krajów europejskich, mamy obowiązek posiadać ogumienie zimowe, bo wiąże się to z wysokimi mandatami, np. we Włoszech grozi nam mandat w wysokości 300 euro, ale np. w Austrii tylko 30 euro, jeśli jednak zostaniemy uznani za sprawcę kolizji, a nie posiadaliśmy wymaganego ogumienia, to ta suma może urosnąć do 5000 euro.

Poniżej lista państw, w których jazda na oponach zimowych jest obowiązkowa w wybranych miesiącach:

 • Austria – od 1 listopada do 15 kwietnia w razie wystąpienia warunków typowo zimowych,
 • Czechy – od 1 listopada do 30 kwietnia (w razie wystąpienia lub prognozy nadejścia warunków typowo zimowych) i w tym samym okresie na drogach oznaczonych specjalnym oznakowaniem,
 • Chorwacja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, chyba że w okresie od końca listopada do kwietnia wystąpią warunki typowo zimowe na drodze,
 • Estonia – od 1 grudnia do 1 kwietnia, dotyczy to również turystów. Okres ten może ulegać wydłużaniu lub skrócaniu w zależności od warunków panujących na drodze,
 • Finlandia – od 1 grudnia do końca lutego,
 • Francja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, wyjątek stanowią tereny Alp Francuskich, w których bezwzględnie należy wyposażyć samochód w opony zimowe,
 • Litwa – od 1 listopada do 1 kwietnia,
 • Luksemburg – obowiązek stosowania opon zimowych w razie wystąpienia typowo zimowych warunków drogowych,
 • Łotwa – od 1 grudnia do 1 marca,
 • Niemcy – w razie wystąpienia szczególnych warunków zimowych,
 • Słowacja – w razie wystąpienia szczególnych warunków zimowych,
 • Słowenia – od 15 października do 15 marca,
 • Szwecja – od 1 grudnia do 31 marca,
 • Rumunia – od 1 listopada do 31 marca.

Formalnego obowiązku posiadania opon zimowych nie ma w: Polsce, Danii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, na Węgrzech, Bułgarii, Macedonii, Albanii, Grecji i Turcji.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zobrazował to na mapie: